ကျွန်ပ်တို့အကြောင်း

IKBZ Insurance Co., Ltd. အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တံခါးဖွင့်ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် အာမခံလုပ်ငန်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် အာမခံလုပ်ငန်းအား စိတ်ပါဝင်စားပြီး အာမခံဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရေး နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသီးသီးအတွက် ကျောထောက်နောက်ခံပြုနိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများပိုင် အာမခံကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး၊ နိုင်ငံတော်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အန္တရာယ်အသီးသီးမှ ကြုံတွေ့နိုင်သောဆုံးရှုံးမှုများအား နည်းပါးစေရေး၊ အများပြည်သူများကြုံတွေ့ရနိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အသီးသီးမှ ဆုံးရှုံးမှုများအား လျော့နည်းသက်သာစေရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ကာ ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီများလုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် အာမခံလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလမှစတင်၍ ဖွင့်လှစ်တည်ထောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

IKBZ Insurance Co., Ltd. သည် အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ IBSB မှ (၅.၉.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသော ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီ(၁၂)ခု အနက်(၁)ခု ဖြစ်ပါသည်။ (၁၂.၉.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် အာမခံကုမ္ပဏီအဖြစ် ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အာမခံဆိုသည်မှာ ဆုံးရှုံးမှုကို ငွေကြေးနှင့် ပြန်လည်ကုစားပေးသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။