တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ

တောင်သူလယ်သမားများနှင့် မိသားစုများ၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းအတူလုပ်ကိုင်နေကြသူများနှင့် မည်သူမဆို အသက်အန္တရာယ် စိတ်အေးစေဖို့ တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်း တစ်နှစ်ချင်းထားရှိနိုင်သည့် အသက်အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အသက်(၁၀)နှစ် မှ (၁၈)နှစ်အတွင်း မိဘအုပ်ထိန်းသူမှလည်းကောင်း၊ (၁၈)နှစ် မှ (၆၀)နှစ်ရှိသူများ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ 

Vertical Tabs

Vertical Tabs

ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ
ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ

အာမခံထားရှိသူရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်

  • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံထားသူ သေဆုံးလျှင်သော်လည်းကောင်း ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်လျှင် သော်လည်းကောင်း အာမခံထားငွေအတိုင်း တစ်လုံးတည်း ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။
  • မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရလျှင် ဆရာဝန်ထောက်ခံချက်အပေါ် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားသော အကျိုးခံစားခွင့်နှုန်းထားအတိုင်း ရရှိပါမည်။
  • မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွင် တက်ရောက်ကုသရပါက အာမခံထားငွေ ကျပ်(၁)သိန်းအတွက် တစ်ရက်(၂,၀၀၀)နှုန်းဖြင့် အာမခံသက်တမ်းအတွင်း တစ်ကြိမ်လျှင်အများဆုံး(၅)ရက်နှင့် (၃)ကြိမ်အထိ တက်ရောက်ကုသခြင်း စရိတ်ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။ (အာမခံဝယ်ယူမှု အများဆုံး ကျပ်သိန်း(၅၀)အတွက် ဆေးရုံတက်လျှင် တစ်ရက် ကျပ်(၁၀၀,၀၀၀)နှုန်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။)

အာမခံထားရှိရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ

  • တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံထားရှိသူသည် မျက်မြင်အားဖြင့် ကျန်းမာသူဖြစ်ရပါမည်။
  • တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံထားရှိရန်အတွက် အာမခံကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ အာမခံကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ အာမခံကုမ္ပဏီနှင့်အကျိုးတူဆောင်ရွက်ရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် ကုမ္ပဏီများထံမှသော်လည်းကောင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
  • တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံထားရန် အဆိုပြုသူသည် အသက်အထောက်အထားအတွက် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်)အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူပေးရန် လိုပါသည်။
  • အာမခံပရီမီယံကြေး/အာမခံကြေးကို အာမခံကုမ္ပဏီရုံးခွဲ (သို့မဟုတ်) အာမခံကိုယ်စားလှယ် (သို့မဟုတ်) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) ညှိနှိုင်းထားသည့်ဘဏ်များတွင် ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
  • ပရီမီယံလက်ခံပြီးသည်နှင့် အာမခံလက်မှတ်ကို အာမခံထားသူအား ထုတ်ပေးပါမည်။
  • အာမခံလက်မှတ်သက်တမ်းသည် ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစ၍ (၁၂)လပြည့်သောနေ့၏ ည(၁၂)နာရီတိတိတွင် ကုန်ဆုံးပါသည်။