အားကစားသမားကိုယ်အအင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ

ကျွန်ုပ်တို့ IKBZ အာမခံကုမ္ပဏီ၏ အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ ဆိုသည်မှာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းအသီးသီးရှိ အားကစားတစ်မျိုးမျိုးကို ကစားနေကြသူများ၊ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကြမည့် လက်ရွေးစင်အားကစားသမားများ၊ ကျောင်းများတွင်ဖွဲ့စည်းထားသော အားကစား အသင်းဝင် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ အားကစားရုံ (သို့မဟုတ်) အားကစားကွင်းအတွင်း လေ့ကျင့်နေစဉ်ဖြစ်စေ၊ အားကစားယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်ဖြစ်စေ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ လျှင်သော်လည်းကောင်း ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ပေးထားသော အာမခံ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

Vertical Tabs

Product Features
Product Features

ကျွန်ုပ်တို့ IKBZ အာမခံကုမ္ပဏီ၏ အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ ဆိုသည်မှာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းအသီးသီးရှိ အားကစားတစ်မျိုးမျိုးကို ကစားနေကြသူများ၊ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကြမည့် လက်ရွေးစင်အားကစားသမားများ၊ ကျောင်းများတွင်ဖွဲ့စည်းထားသော အားကစား အသင်းဝင် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ အားကစားရုံ (သို့မဟုတ်) အားကစားကွင်းအတွင်း လေ့ကျင့်နေစဉ်ဖြစ်စေ၊ အားကစားယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်ဖြစ်စေ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ လျှင်သော်လည်းကောင်း ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ပေးထားသော အာမခံ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

Vertical Tabs

ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ
ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ

ဤပေါ်လစီအရမည်သည်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားသနည်း
အာမခံထားသူ အားကစားသမား၏ အာမခံသက်တမ်းကာလအတွင်း မတော်တဆထိခိုက် သေဆုံးမှုအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကာကွယ်ပေးပါသည်။

 

အကာအကွယ်ရရှိနိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များ
ဤပေါ်လစီအရ အားကစားသမား၏ အာမခံသက်တမ်းကာလအတွင်း အားကစားသမား၏ အောက်ပါ မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်များအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

  • အားကစားရုံ (သို့) အားကစားကွင်းအတွင်း လေ့ကျင့်နေစဉ် (သို့) ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ် မတော်တဆ သေဆုံးခြင်း
  • အားကစားရုံ (သို့) အားကစားကွင်းအတွင်း လေ့ကျင့်နေစဉ် (သို့) ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်း

 

အပိုအကာအကွယ်များ

  • နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အားကစားသမား၏ အသွားအပြန် လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွင်း မတော်တဆမှုများ
  • နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်၌ ယှဉ်ပြိုင်ရန်နေထိုင်စဉ် ကာလတိုခရီးစဉ်အတွင်း မတော်တဆသေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း

 

ဤပေါ်လစီအရအကျုံးမဝင်သောအဓိက ကိစ္စရပ်များ
ဤပေါ်လစီအရ အကျုံးမဝင်သောအဓိကကိစ္စရပ်အချို့မှာ -

  • အားကစားသမားကိုယ်တိုင် ထိခိုက်မှုဖြစ်အောင် တမင်တကာဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်မှု
  • ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်မှု
  • မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်မှု
  • အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကြောင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်မှု
  • သာမာန်ဖူးယောင်ပွန်းပဲ့ခြင်း (လက်ဝှေ့၊ ဂျူဒို၊ ကရာတေး၊ သိုင်း စသောအားကစားများတွင်)
  • လျော်ကြေးရရှိပြီဖြစ်သော ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိမှု

 

Tags: