သမာဓိအာမခံ

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဌာနတွင်းအပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုစနစ်များ မည်သို့ပင် ထားရှိစေကာမူ အမှုထမ်းများ၏ မလျော်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း ကဲ့သို့သော မမျှော်မှန်းထားသော ဖြစ်ရပ်များနှင့် ကြုံတွေ့ခံစားနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အဆိုပါဖြစ်ရပ်များကို IKBZ ၏ သမာဓိအာမခံပေါ်လစီဖြင့် အကာအကွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

Vertical Tabs

Product Features
Product Features

Vertical Tabs

ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ
ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ

ဤပေါ်လစီအရမည်သည်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားသနည်း
ဤပေါ်လစီသည် ငွေကိုင်များ၊ ဘဏ္ဍာရေး (သို့) အရောင်းဝန်ထမ်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ရာထူးအရသော်လည်းကောင်း (သို့) ယုံကြည်လွှဲအပ်မှုအရသော်လည်းကောင်း တာဝန်ပေးထားသည့် အခြားသော အလားတူဝန်ထမ်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

          ၁။ လုပ်ငန်းမှယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံထားသောငွေကြေး
          ၂။ အမှုထမ်း၏တာဝန်အရလက်ခံဆောင်ရွက်ရသောငွေကြေး

“ငွေကြေး” ဟူသော ဝေါဟာရတွင် ငွေသားနှင့် သို့မဟုတ် ငွေသားအဖြစ် အလွယ်တကူပြောင်းလဲ ဖော်ဆောင်နိုင်သည့် အခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည် ဆိုလိုသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

နိုင်ငံခြားငွေကြေးကိစ္စတွင် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ချိန်၌ ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားဖြင့် ပြည်တွင်းသုံး ငွေကြေးနှင့် ညီမျှအောင် ပြောင်းလဲစေရမည်။

 

အကာအကွယ်ရရှိနိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များ
ဤပေါ်လစီအရ အမှုထမ်းများ၏ အလုပ်အကိုင်တာဝန်ရှိမှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များကြောင့် အလုပ်ရှင်များအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ကာကွယ်ပေးပါသည်။

  • ပျက်ကွက်မှု၊ ပေါ့လျော့မှု
  • လိမ်လည်ကောက်ကျစ်မှု၊ ခိုးမှု
  • အကျင့်သိက္ခာပျက်ပြားမှု၊ မရိုးသားမှု
  • လစ်ဟင်းမှု၊ အလွဲသုံးစားပြုမှု
  • အတုပြုလုပ်မှု၊ မသမာသောနည်းဖြင့် ကိုယ်ကျိုးအသုံးပြုမှု

 

ဤပေါ်လစီအရအကျုံးမဝင်သောအဓိက ကိစ္စရပ်များ

ဤပေါ်လစီအရ အကျုံးမဝင်သောအဓိကကိစ္စရပ်အချို့မှာ -

  • လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုပြုလုပ်ထားသော တောင်းခံလွှာတစ်ရပ်ရပ်
  • စစ်ပွဲ (စစ်ကြေညာသည်ဖြစ်စေ၊ မကြေညာသည်ဖြစ်စေ)၊ ပြည်တွင်းစစ်၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်း၊ လူထုအုံကြွမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆူပူမငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်း၊ သူပုန်ထခြင်း၊ တော်လှန်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သော ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ရပ်
  • သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (ရေကြီးခြင်း၊ လေမုန်တိုင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း စသည် … ) တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ရပ်
  • ပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့် အခြားသောအကျုံးမဝင်သောကိစ္စရပ်များ

 

ပေါ်လစီအမျိုးအစားများ
ဤအကာအကွယ်သည် အမှုထမ်းတစ်ယောက်ချင်း (သို့) အဖွဲ့လိုက်အတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ အာမခံလက်ခံသူမှ ပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်ပေးသည့် ပေါ်လစီအမျိုးအစား (၃) ခုမှာ - တစ်ဦးချင်းပေါ်လစီ၊ စုပေါင်းပေါ်လစီနှင့် ရာထူးအလိုက်ပေါ်လစီတို့ဖြစ်ပါသည်။

တစ်ဦးချင်းပေါ်လစီ
ဤပေါ်လစီသည် အမှုထမ်းတစ်ဦးစီအလိုက်ဖော်ပြထားသော တန်ဖိုးငွေအား အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

စုပေါင်းပေါ်လစီ
ဤပေါ်လစီသည် အမှုထမ်းအဖွဲ့လိုက်ကို အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ အာမခံထားသူအလုပ်ရှင်သည် အမှုထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အာမခံထားရမည့်ငွေကို ယင်းတို့၏ရာထူးနှင့်ဝတ္တရားအရ ဆုံးဖြတ်ပေးရပါမည်။ ပေါ်လစီတွင် အဆိုပါဇယားအား ပူးတွဲဖော်ပြရပါမည်။

ရာထူးအလိုက်ပေါ်လစီ
ဤပေါ်လစီသည် အလုပ်လုပ်သည့်အမှုထမ်း အရေအတွက်ကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ ရာထူးအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် အာမခံပမာဏကိုသာ အကာအကွယ်ပေးသည်။ ဤပေါ်လစီ၏ဇယားတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ အမည်ထက် ရာထူးတစ်ခုချင်းစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အာမခံထားငွေပမာဏ ပါဝင်ရပါမည်။

 

Tags: