ခရီးသွားအာမခံ

သင်၏ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် မမျှော်မှန်းနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုဘေးအန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် သင်၏မိသားစု ဘဝနောင်ရေးစိတ်အေးစေရန် ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားအာမခံ ထားရှိကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ခရီးစဉ်များအား လေယာဉ်၊ ရေယာဉ်၊ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် (သို့မဟုတ်) စင်းလုံးငှားယာဉ်၊ အများပြည်သူသုံးယာဉ်လိုင်းများဖြင့် စီးနင်းလိုက်ပါသည့် ခရီးသည်များ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်မရှိ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အာမခံထားရှိနိုင်သော ခရီးအမျိုးအစားများမှာ-

(၁) ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ ခရီးသွားအာမခံ
(၂) ပြည်ပခရီးစဉ်များ ခရီးသွားအာမခံ
(၃) မိုင်(၁၀၀)အောက် ခရီးသွားအာမခံ
(၄) မိုင်(၁၀၀)အထက် ခရီးသွားအာမခံ

Vertical Tabs

Product Features
Product Features

Vertical Tabs

ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ
ဤအာမခံ၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ

ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်များ ခရီးသွားအာမခံ - အာမခံထားရှိသူရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်

  • ခရီးစဉ်ကြာမြင့်ချိန် ရက်သတ္တပတ်(၁)ပတ်အတွက် (၁)ယူနစ်လျှင် ကျပ်(၂၀၀ိ/-)ပေးချေရုံဖြင့် အာမခံတန်ဖိုး ကျပ်(၅)သိန်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ (အနည်းဆုံး(၁)ယူနစ်မှ အများဆုံး(၂၀)ယူနစ်အထိ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။)
  • ခရီးစဉ်အတွင်း မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ မစွမ်းမသန်ဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် ဆရာဝန်ထောက်ခံချက် အပေါ်အခြေခံ၍ သတ်မှတ်နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးလျော်မည်။
  • ရရှိသည့်ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသခြင်းခံယူရပါက (၁)ပတ် တစ်ယူနစ်အတွက် ကျပ်(၄,၀၀၀)နှုန်းဖြင့် ရက်သတ္တပတ်(၅၂)ပတ်အထိ ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။

မိုင်(၁၀၀)အောက် ခရီးသွားအာမခံ - အာမခံထားရှိသူရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်

  • ပရီမီယံကျပ်(၁၀၀/-)ပေးသွင်းရုံဖြင့် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားလျှင် အများဆုံး ကျပ်(၂၀)သိန်း ခံစားခွင့် ရှိပါသည်။
  • ခရီးစဉ်အတွင်း မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ မစွမ်းမသန်ဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် ဆရာဝန်ထောက်ခံချက် အပေါ်အခြေခံ၍ သတ်မှတ်နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးလျော်မည်။
  • ရရှိသည့်ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသခြင်းခံယူရပါက (၁)ပတ် တစ်ယူနစ်အတွက် ကျပ်(၃,၂၀၀)နှုန်းဖြင့် ရက်သတ္တပတ်(၅၂)ပတ်အထိ ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ခရီးစဉ်များနှင့် မိုင်(၁၀၀)အောက်ခရီးသွားအာမခံအားလုံးတွင် ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူပြီး ဖြစ်သော်လည်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် ယင်းဒဏ်ရာကြောင့် အပြည့်အဝလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ယင်းသို့ အပြည့်အဝလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်ကာလအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် တစ်ယူနစ်နှုန်းထားများအတိုင်း ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရသည့် ကာလအပါအဝင် ရက်သတ္တပတ်(၅၂)ပတ်အထိ ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။)

မိုင်(၁၀၀)အထက် အထူးခရီးသွားအာမခံ - အာမခံထားရှိသူရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်

  • အာမခံထားငွေ(၁)ယူနစ် ကျပ်(၃၀)သိန်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အနည်းဆုံး(၁)ယူနစ်မှ အများဆုံး (၂)ယူနစ်အထိ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
  • ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက အချိုးကျနှုန်းထားများအတိုင်းရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး ကျပ်၂၄သိန်းအထိ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Tags: